Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

CATALUNYA

Togores Guisasola substitueix a Trapote al capdavant de la Policia Nacional a Catalunya

Arsen Sabaté

CATALUNYA

Togores Guisasola sustituye a Trapote al frente de la Policía Nacional en Catalunya

Arsen Sabaté

ANIVERSARI 17A

"Felip VI is not welcome in Catalonia"

Arsen Sabaté

ANIVERSARIO 17A

"Felipe VI is not welcome in Catalonia"

Arsen Sabaté

BARCELONA

Els grans mitjans, el lobby turístic i BeC: a la guerra contra els venedors ambulants

Arsen Sabaté

BARCELONA

Los grandes medios, el lobby turístico y BeC: a la guerra contra los vendedores ambulantes

Arsen Sabaté

MÓN OBRER

Cotronic Barcelona: una vaga que reprèn la lluita de la rebel·lió de les escales

Arsen Sabaté

MUNDO OBRERO

Cotronic Barcelona: una huelga que retoma la lucha de la rebelión de las escaleras

Arsen Sabaté

ENTREVISTA ANDRÉS BÓDALO

"L’única manera de garantir drets és sortint al carrer i esfondrar aquest Règim imposat"

Arsen Sabaté
Àngels Vilaseca

ENTREVISTA A ANDRÉS BÓDALO

"La única manera de garantizar derechos es saliendo a la calle y derrumbar este Régimen impuesto"

Arsen Sabaté
Àngels Vilaseca

JORNADES CONTRA LA REPRESSIÓ

Familiars d’Altsasu: “La justícia està sent utilitzada com una eina de repressió”

Arsen Sabaté
Àngels Vilaseca

JORNADAS CONTRA LA REPRESIÓN

Familiares de Altsasu: “La justicia está siendo utilizada como una herramienta de represión”

Arsen Sabaté
Àngels Vilaseca

CRISI MIGRATÒRIA

Què serà dels immigrants de l’Open Arms?

Arsen Sabaté

CRISIS MIGRATORIA

Estado español: ¿qué será de los inmigrantes del Open Arms?

Arsen Sabaté

CRISIS MIGRATORIA

¿Qué será de los inmigrantes del Open Arms?

Arsen Sabaté

BARCELONA

La Plataforma 3O convoca jornades contra la repressió

Arsen Sabaté

BARCELONA

La Plataforma 3O convoca jornadas contra la represión

Arsen Sabaté

MUNDO OBRERO

Airbus Puerto Real: todos a la huelga por la readmisión de 15 trabajadores

Arsen Sabaté

PRECARIETAT LABORAL

Treballadores del SAD: “L’Ajuntament de Barcelona és responsable que Accent Social ens estigui precaritzant”

Arsen Sabaté

PRECARIEDAD LABORAL

Trabajadoras del SAD: “El Ayuntamiento de Barcelona es responsable de que Accent Social nos esté precarizando”

Arsen Sabaté

RACISME INSTITUCIONAL

Colau ofereix Barcelona com a ciutat refugi el mateix dia que s’inicia la campanya estival contra els manters

Arsen Sabaté

RACISMO INSTITUCIONAL

Colau ofrece Barcelona como ciudad refugio el mismo día que se inicia la campaña estival contra los manteros

Arsen Sabaté

CATALUNYA

El 155 como plataforma para el crecimiento de la extrema derecha en Catalunya

Arsen Sabaté

BARCELONA

El racisme ens mata: una manifestació pels drets dels immigrants

Arsen Sabaté

Más publicaciones